fakty o nas

Plany na
najbliższe
jutro

Plany na najbliższe jutro, mamy niezwykle ambitne. Pomieszczenia, teren, eksponaty, ludzie... czekamy na jedno: realną formę dofinansowania dotychczas w 100% społecznych działań.

Niegdyś Parowozownia Jarocin była tętniącym przez całą dobę wytężoną pracą. Oczekujące zatrudnienia sapiące parowozy, które jękliwie ruszając z miejsca dodawały sobie animuszu ostrym dźwiękiem gwizdka. Parowozownia była miejscem pracy dla 500 osób. Świst pary, obłoki dymu, zapach smaru - świat, którego już nie ma. Od 1992 roku trwało powolne wygaszanie i degradacja jarocińskiej lokomotywowni. W 2010 roku zakończył się ponad 120-letni rozdział państwowych kolei w jarocińskiej lokomotywowni. Od tego momentu całym kompleksem administruje TKW, przekształcając tworzoną od 2009 roku ekspozycję taboru w muzeum techniki kolejowej. Docelowy klimat muzeum będzie oparty na latach 50-tych XX w. Wówczas to, ze względu na szybki rozwój gospodarczy kraju i duże braki taborowe, na polskich torach jeździło niemal wszystko co przetrwało II wojnę światową i zostało po niej zakupione przez PKP. Rozwój Muzeum Parowozownia Jarocin opiera się na wieloletnim planie rewitalizacji i odbudowy infrastruktury parowozowni, stworzeniu (na bazie bogatej kolekcji eksponatów) interaktywnych, tematycznych wystaw stałych oraz organizację pociągów turystycznych zestawionych z zabytkowego taboru należącego do TKW.