fakty o nas

Historia
powstania
TKW

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej powstało w Jarocinie, 24 marca 2007 r. Genezą powstania stowarzyszenia była chęć ratowania niszczejących na terenie kraju zabytków kolejnictwa. Miejscem ich noweego postoju miała być nieużytkowana części jarocińskiej lokomotywowni.

W wyniku współpracy z Gminą Jarocin od 2008 roku TKW stopniowo przejmowało w administrację kolejne fragmenty terenu Lokomotywowni Jarocin wraz z jej infrastrukturą. W grudniu 2010 roku PKP CARGO S.A. zrezygnowało z dalszego korzystania z hali postojowej lokomotyw kończąc tym samym ponad 100-letni okres zarządzania lokomotywownią przez koleje państwowe. Od tego momentu całym kompleksem dawnej parowozowni wraz z wagonownią administruje Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej.

Przed członkami stowarzyszenia stanęło wiele wyzwań – począwszy od zabezpieczenia obiektów przed włamaniami, podłączenia mediów, transportu do Jarocina eksponatów (które najczęściej wymagały natychmiastowej ewakuacji z dotychczasowego miejsca postoju), ochrony infrastruktury i zbiorów muzeum przed kradzieżą i dewastacją, skończywszy na długofalowej rewitalizacji kompleksu parowozowni.

Ponadto TKW zajmuje się remontami infrastruktury i eksponatów w ramach otwartych warsztatów konserwatorskich, które przyczyniają się do ocalenia od zapomnienia dawnego rzemiosła kolejarskiego. Towarzystwo nie posiada etatowych pracowników a jego działalność opiera się wyłącznie na wolontariacie. Aby zwiększyć wiarygodność prowadzonej działalności i zabezpieczyć przyszłość zgromadzonych zbiorów, TKW powołało Muzeum Parowozownia Jarocin, którego regulamin zaakceptował 7 marca 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W zbiorach muzeum znajduje się wiele urządzeń, dokumentów i przedmiotów związanych z kolejnictwem oraz 50 sztuk taboru. W roku 2012 i 2013 TKW znalazło się w gronie stowarzyszeń miłośników kolei zaproszonych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do rozmów nt. rozwiązań umożliwiających uratowanie niszczejących zabytków techniki kolejowej, będących w gestii PKP S.A.

W 2016 roku towarzystwo było członkiem zespołu ekspertów przy senackiej Komisji Infrastruktury, która pracowała nad nowelizacją ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” a także ochroną zabytków kolejowych i funkcjonowaniem kolei muzealno-turystycznych. Plany TKW odnośnie przyszłości muzeum są ambitne, jednak termin ich realizacji uzależniony jest od możliwości finansowych organizacji.

Dotychczasowe osiągnięcia nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie i przychylność darczyńców, usługodawców i mecenasów, z którymi wspólnie udało się ocalić cząstkę kolejowego dziedzictwa narodowego.