fakty o nas

Muzeum
Parowozownia
Jarocin

Specyfiką Muzeum Parowozownia Jarocin, założonego i prowadzonego przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej, jest jego tworzenie od zupełnych podstaw.

Postępująca rewitalizacja zdegradowanej parowozowni i odbudowa zniszczonego taboru mają zmienić świadomość społeczeństwa odnośnie potrzeby ratowania dziedzictwa kolejowego. W zbiorach muzeum znajdują się głównie eksponaty, które zostały uratowane przez TKW przed zniszczeniem lub unicestwieniem. Najnowsza karta w dziejach parowozowni to nie tylko większe możliwości, ale również nowe wyzwania. W ramach wykorzystania jej potencjału organizowane są imprezy kulturalne, dni otwarte oraz inne formy promowania inicjatyw społecznych i idei wolontariatu. Wieloletni projekt rewitalizacji Parowozowni Jarocin przewiduje m.in. odbudowę obiektów wraz infrastrukturą, które zostaną dostosowane do zadań stawianych muzeum.

Do najciekawszych eksponatów muzeum należy wagon węglarka Królewskich Państwowych Kolei Saksońskich z połowy XIX wieku, wagon szpitalno-apteczny z 1988 roku produkcji polskiej, włoski wagon owocarka z 1942 roku, holenderski wagon do przewozu gazu świetlnego z lat 20-stych ubiegłego wieku, wąskotorowy wagon motorowy MBxc1-42 z byłej Jarocińskiej Kolei Dojazdowej oraz wagon niemieckiej produkcji z 1943 roku, będący niegdyś salonką Dyrektora Kolejowych Zakładów Zabezpieczenia i Łączności. W zbiorach muzealnych znajdują się również żurawie wodne, elementy sterowania ruchem kolejowym i infrastruktury dworcowej oraz przedmioty związane z zawodem kolejarza i jarocińskim węzłem kolejowym.